loader image

E-bodemas

E-Bodemas als lichtgewicht ophoog en duurzaam materiaal. Het materiaal is licht en is daarom uitermate geschikt voor toepassingen als aanvul of licht ophoog materiaal in evenwichtsconstucties, in veen- en zettingsgevoelige gebieden of als gewicht besparende maatregelen in constructies, of waar men zettingen of verzakkingen kan verwachten.

E-bodemas

E-Bodemas als lichtgewicht ophoog en duurzaam materiaal. Het materiaal is licht en is daarom uitermate geschikt voor toepassingen als aanvul of licht ophoog materiaal in evenwichtsconstucties, in veen- en zettingsgevoelige gebieden of als gewicht besparende maatregelen in constructies, of waar men zettingen of verzakkingen kan verwachten.

E-bodemas

E-Bodemas als lichtgewicht ophoog en duurzaam materiaal. Het materiaal is licht en is daarom uitermate geschikt voor toepassingen als aanvul of licht ophoog materiaal in evenwichtsconstucties, in veen- en zettingsgevoelige gebieden of als gewicht besparende maatregelen in constructies, of waar men zettingen of verzakkingen kan verwachten.

E-BODEMAS

E-Bodemas, een secundair én hoogwaardig product, geen afval 

E-Bodemas is de officiële naam conform de standaard RAW, -in de volksmond ook bekend onder de namen ketelzand of granulight-,  wordt met een erkend bewijsmiddel  geleverd conform beoordelingsrichtlijn BRL 9302, waarmee aangetoond wordt dat het milieu technisch voldoet aan de uitloogcriteria van het Besluit Bodemkwaliteit. De gemeten emissiewaarden liggen ruim onder de grenswaarden en vallen dan ook ruimschoots binnen de bandbreedte van de gestelde detectiewaarden. Hierbij kan opgemerkt worden dat E-bodemas vrijwel aan alle grenswaarden voldoet als schone grond! 

Wegfunderingen

Aanvulling stootranden bij kunstwerken

Sportvelden

Aanvulling bij damwand constructies

Funderingsmateriaal voor paardrijbodems, wedstrijdbakken, paddocks e.d.

Toepassingen E-Bodemas

Lichtgewicht, niet hydraulisch én circulair. E-Bodemas is een door de jaren heen een aantoonbaar en betrouwbaar lichtgewicht ophoogmateriaal dat veelvuldig wordt toegepast in:

 • In de wegenbouw als licht ophoog- en aanvullingsmateriaal, met name in zettingsgevoelige gebieden 
 • Als werkvloer voor verhardingsconstructies
 • Wegfunderingen, vanwege de combinaties van lage dichtheid en het goede drainerend vermogen voor voldoende stabiliteit en weinig zetting
 • Aanvulling stootranden bij kunstwerken
 • Sportvelden als een zeer goed waterdoorlatende onderlaag en hoge stabiliteit onder kunstgrasvelden
 • Wordt geleverd onder KIWA/ISA sport keur/NOC*NSF
  • Als Evenwichtsconstucties-  norm M40-a
  • Als Sporttechnische laag- norm M40-b
 • Als opvulling van sleuven t.b.v. nuts leidingen en riool sleuven
 • Tijdsbesparing als alternatief voor voorvoorbelastingen
 • Gewichtsbesparing op constructies zoals daktuinen, ondergrondse parkeergarages en kelders
 • Aanvulling bij damwand constructies
 • Zeer geschikt funderingsmateriaal onder paardrijbodems, wedstrijdbakken, paddocks ed.

 

Milieutechnische NL-BSB bewijsmiddel

E-bodemas (Ketelzand of granulight) wordt met een erkend NL-BSB bewijsmiddel geleverd
conform BRL 9302, waarmee aangetoond wordt dat het milieu technisch voldoet aan de
uitloogcriteria van het Besluit Bodemkwaliteit. E-bodemas wordt constant getoetst op milieu
kwaliteit en wordt onder genoemde BRL voor ongebonden toepassing als licht ophoog-
materiaal in de GWW of als onderbouw voor sportvelden op de markt gebracht. Deze BRL
ziet toe op het productieproces en waarborgt een constante kwaliteit, zowel civieltechnisch
als milieu hygiënisch. Op basis hiervan is E-bodemas een constant product dat voldoet aan
de eisen voor als NV-bouwstof.

 

Civieltechnisch

E-bodemas (Ketelzand of granulight)wordt sinds de jaren 90 toegepast in Nederland en heeft
in de loop der jaren aangetoond dat het een zeer stabiel materiaal is (zeer hoge
haakweerstand- ᵩca. 38-40°) en dat de waterdoorlatendheid zeer optimaal is.

E-bodemas heeft een los gestort vochtig gewicht van < 1000kg/m³ (NEN-EN 1097-3), wat in
de praktijk neerkomt op een gemiddeld los gestort gewicht van ca. 800 – 900 kg/m³. Bij 90%
verdichting in situ is dit ca. 1200-1250 kg/m³.

E-bodemas is opgenomen in de Standaard RAW
bepalingen.

Belangrijkste civieltechnische eigenschappen:

 • Lichtgewicht
 • Zeer stabiel
 • Zeer waterdoorlatend

 

KIWA-ISA Sport Certificaat

E-bodemas wordt onder keur geleverd conform ISA-Sport norm M40A voor
onderbouwconstructies (als evenwichtsconstructie) en ISA-Sport norm M40B als toepassing
voor sporttechnische laag onder kunstgras sportvelden.

 

MRPI®-EPD certificaat

Naast het NL-BSB certificaat of keuring conform AP04 protocol -in het kader van de BBK-, Is E-bodemas vanuit een aantal herkomstlocaties in het bezit van een MRPI®-EPD certificaat. Dit houdt in dat er door middel van een complete levenscyclus analyse oftewel een LCA-Dossier (conform NEN-EN 15804), een gedetailleerde milieu-impactgegevens voor E-bodemas kunnen worden weergegeven van ‘Cradle to Gate’. Deze gegevens en waarden voor E-Bodemas zijn opgenomen in het NDB, Nationale Data base (www.milieudatabase.nl). Deze waarden hebben als doel bij opdrachtgevers een zo laag mogelijke waarde (Milieu kosten Indicator -MKI) te kunnen aantonen/berekenen t.o.v. andere concurrende producten of diensten. In de ten grondslag onderliggende LCA Dossier van E-Bodemas, wordt in het NDB vermeld dat E-Bodemas van ‘Cradle to Gate’ een MKI waarde van 0, dus een zero Impact.

 • Voldoet als NV-Bouwstof (Niet Vormgegeven) in het kader van het Besluit Bodem Kwaliteit
 • Toepassingshoogte onbeperkt toepasbaar
 • MKI waarde ‘Cradle to Gate’ = 0

 

 

We helpen je graag!

Adres

Keizersveer 1b
Raamsdonksveer
Info@stogran.nl

Beschikbaarheid

08:00 - 17:00

Bel ons

+31(0)162-749900